Ik wil op reis en wil een snelle antigeentest. Wat nu?

Met de zomer herneemt het leven stilaan terug zijn normale gang. Het zit er dus in dat je plannen hebt gemaakt voor een reis of een evenement (cultureel, sportief…). Maar als je (nog) geen certificaat hebt waaruit blijkt dat je volledig gevaccineerd bent, zal je wellicht het negatieve resultaat van een PCR-test of een snelle antigeentest moeten kunnen voorleggen.

Om de testcentra en de artsen tijdens de zomerperiode te ondersteunen, zetten de apothekers zich in om de testcapaciteit in ons land te versterken.

Vanaf 12 juli zal het mogelijk zijn een snelle antigeentest te laten uitvoeren in onze apotheek, onze apothekers en assistenten zijn opgeleid om in alle veiligheid een staal te nemen. Opgelet: de sneltesten die in de apotheek worden uitgevoerd, zal niet worden terugbetaald. Je zal ze dus zelf moeten betalen. De prijs is 30 euro, dit zal ook duidelijk zichtbaar zijn in de apotheek. 

​Praktisch

Ga eerst na of het resultaat van een snelle antigeentest die in een apotheek wordt uitgevoerd wel beantwoordt aan de vereisten van het land of de landen die op je programma staan, of van het evenement dat je wil bijwonen. Sommige landen aanvaarden enkel een PCR-test en daarvoor kan je niet terecht in een apotheek.

​Het moment waarop de test wordt uitgevoerd is van belang, vergeet niet om dat eveneens na te gaan. Afhankelijk van je bestemming, zal de sneltest minstens 48 tot 72 uur voor aankomst of vertrek moeten worden uitgevoerd. De FOD Buitenlandse zaken geeft op zijn website reisadviezen per land en werkt die geregeld bij.

Heb je je ervan verzekerd dat een snelle antigeentest je toegang biedt tot de bestemming(en) of het evenement waar je naar toe wil? Vraag ons dan voor een afspraak. We dienen ons hiervoor om te kleden en werken met eigen mensen, daarom is het nodig deze afspraak te maken. We houden enkele uren per dag vrij om deze testen te doen. Een goede raad: wacht niet tot het laatste ogenblik om je te informeren en maak een afspraak!

Wij nemen de sneltest af naast apotheek, binnenkomen en je registreren kan via de apotheek.. We registreren het resultaat, dat na een kwartier gekend is, in de apotheeksoftware en verzenden het naar het gezondheidsinstituut Sciensano. Het resultaat verschijnt enkele uren nadien reeds op het COVID-testcertificaat, dat je bijvoorbeeld kan raadplegen op de CovidSafeBE-app van de overheid. Het wel of niet snel behandelen van je certificaat ligt niet meer in onze handen, maar in de handen van de overheid. Moest het langer duren, zijn wij hier niet verantwoordelijk voor.

Heb je een (negatief!) resultaat op zak? Dan wensen we je een goede reis en/of aangenaam event!

Team Apotheek Melotte